top of page

Bemutatkozás

Ügyvédként legfontosabb számomra a jogszerű ügyfélközpontú, hatékony jogi képviselet nyújtása.

Szakterületek

Polgári jog  / Családi jog /

Büntetőjog  ​/  ​​

Ingatlan jog  ​/ Közigazgatási jog

Védjegy oltalom  / 

Küldetés

Az ügyvédi hivatás - jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül - az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita - lehetőség szerinti - megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlása nem irányulhat jogszabály megkerülésére, jogszabályba ütköző célra, vagy ilyen jogügyletben való közreműködésre.

( 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről )

contact
bottom of page