top of page

Szakterületek

Polgári jog

 

Polgári peres eljárásokban képviselet ellátása. ​Vagyonjogi perek. Fizetési meghagyásos eljárás.

Családjogi perek, házasság felbontása, gyermek elhelyezés.

Büntetőjog

Büntetőjogi védelem területén elsősorban kirendeléssel kapott ügyek kezelése.

Közigazgatási jog

Közigazgatási határozatok ellen benyújtandó fellebbezések elkészítése, közigazgatási határozat bírói felülvizsgálata.

Okirat szerkesztés

Szerződések elkészítése, ellenjegyzése.

Ingatlan adásvételi, ajándékozási szerződések.

Ingatlan átruházással kapcsolatos teljeskörű ügyintézés.

Jogi tanácsadás
 

Jogi tanácsadás polgári, családi, közigazgatási jogi ügyekben. 

 

Konzultáció és tájékoztatás perindítás vagy szerződéskötés előtt.

Védjegy oltalom

Védjegyekkel kapcsolatos eljárások megindítása, védjegy levédése hazai és nemzetközi viszonylatban.

Egyéb szellemi tulajdonjogot érintő eljárásokban való képviselet.

bottom of page